Âm thầm đến phố đèn đỏ để được chịch em kiều nữ hàng ngon, đèn sáng lên rồi, em kiều nữ sực nhớ thì chính cái tích tắc nhỏ nhoi đó chàng đã nhìn hết tự sự, sex hàn quốc chàng thiếu điều muốn hét lên vì sung sướng, đã bao ngày em kiều nữ thấy mắt chàng lấm lét, lúc mãn nhãn nhìn thấy vú em kiều nữ, nhúm lông giữa đùi em kiều nữ, mắt chàng ánh hơn sao, em kiều nữ bắt gặp chàng uốt ực ực nước bọt như người vừa nhắp lon bia lạnh vậy, cả buổi tối, em kiều nữ nằm giữa những tiếng hỏi như que chọc, em kiều nữ những muốn chửi um lên cho chàng im, nhưng chàng có sai sót gì đâu, em kiều nữ đành im thin thít để chàng thôi đừng nói, đừng đả động gì…