Anh chủ nhà đồi bại không cần tiền chỉ cần em cho anh địt là được, trông được. Vợ con thì ông cũng thừa biết em nó ấy như thế nào rồi đúng không. anh chủ thừa biết ý thằng anh chủ nhà đang nói bé dâm ông đoảng bỏ bé . Nhưng ông vẫn ra vẻ gầm gừ bé dâm đâu. Không biết sang nhà cái nàng để làm cái gì cơ chứ. Dạ cái đấy thì con chịu. Thôi con về đây ạ. Chào ông. anh chủ nhà đi ra đến cửa, vlxx nó quay lại nói cho anh chủ biết thêm Tí nữa có khi con đưa hai nàng đi chơi đâu đó cho khuây khỏa mai mới về, vậy tối nay chắc không có ai ở nhà …