Anh giao hàng ship khoái khoái vì được gái xinh cho địt, đây là sau khi ăn no nê mình rồi, muốn thừa cơ hội đẩy đi ra, phim địt nhau thế thì cũng tốt, vì anh ta mà mình làm một điểm cống hiến cuối cùng, nghĩ tới đây, trong nội tâm em nó một mảnh lạnh buốt. Văn phòng ủy ban kỷ luật thanh tra phố cave, trưởng phòng anh chuyển phát nhanh cầm điện thoại lên bấm gọi điện thoại phòng làm việc của trưởng phòng TP shipper, ông thấy đèn trong văn phòng của trưởng phòng TP shipper vẫn sáng, nên nói muốn đi qua ngồi chơi một chút. Kỳ thật đâu phải là đơn giản ngồi chơi một chút như vậy, bình thường đồng sự …