Bạn gái cute dáng siêu sociu lồn khít địt thích nhà ta nâng ly ăn mừng chứ nhỉ.. Em bạn gái vui vẻ nói. Nhưng Em bạn gái đang anh phò cao cấp thai uống rượu không tốt đâu. Rượu vang cũng nhẹ không nặng lắm. Mà hôm nay vui thế này phải cho bạn gái nhấp môi một tí để lấy khí thế chứ. bạn gái chỉ uống một ly thôi nên chắc không sao đâu. Thôi cả nhà ta cụng ly nào.. Em bạn gái cầm ly lên hô hào cho có không khí. Nào cụng.. Tiếc là không có anh Em bạn gái ở nhà cùng vui nhỉ. Em bạn gái cũng thấy nhớ hai người. anh phò cao cấp họ về rồi …