Bố dượng mất nết địt rát chim với hai đứa con gái dâm dục mông má cong tướn, dâu nói vậy, hai cô con gái riêng mặt đỏ tía tai vì xấu hổ. Ai đời hai cô con gái riêng lại dàn cảnh sắp xếp cho mẹ quan hệ với chính người yêu của mình bao giờ cơ chứ. Cái lúc đang đê mê thì chẳng suy nghĩ gì, bây giờ trở về với thực tại khi hai cô con gái riêng bô bô ra như vậy thì hai cô con gái riêng lại thấy ngại. hai cô con gái riêng cũng cố tỏ ra vui vẻ, sex tập thể hai cô con gái riêng trả lời Ôi zời, người yêu hai cô con gái riêng có chịu để yên cho tôi ngủ đâu. Mệt đến chết mà cha dượng cứ đòi nữa. Hihi.. hai cô con gái riêng nào về thấy ngủ như chết. Chắc cũng phải 3 cái chứ ít. …