Bú liếm cùng em gia sư dạy văn hàng đẹp, đề gì đâu, chỉ là nhánh cây khô gãy quẹt trúng làm bị xước da, không có gì đáng ngại . anh trong bóng đêm rút về bàn tay của mình, xnxx anh
không muốn tại trước mặt người phụ nữ mình yêu thích, biểu hiện ra sự hèn yếu. Thế nhưng mà em gia sư cũng không nói thêm được gì nữa, bởi
vì trời tối ngay cả nhìn vết thương như thế nào cũng không thấy, thì em gia sư đâu có thể giúp anh được gì. em gia sư dâu, xin lỗi, anh có lỗi với em gia sư.
anh nhẹ giọng nói, bởi vì anh thấy không có thể giúp cho cho em gia sư thoát ly…