Cặp zú siêu phẩm của bé hàng xóm chỉ nhìn thôi đã nứng, thấy hư không, nàng nhích mông eo, như muốn truy tìm cây con cặc của tôi, một số dịch nhờn từ bên trong cái cái lồn đã tươm ra dính trên đáy
cái quần lót, thấm vào làn vải mỏng, cái khe thịt lỗ lồn rỏ ràng đã bạo lộ ra. tay hàng xóm cảm giác được một cây lửa nóng cự vật cách cái
quần đùi tôi nhẹ nhàng mài trên cửa miệng cái lồn, phảng phất vòi rồng hút nước, dò hỏi lấy nơi đang chảy ra dịch nhờn dính trợt ướt át lan
tràn, có chút nhẹ xoa, phim sex hay bị kích thích hòa trong cơ thể nhột nhạt ngưa ngứa hư không sáo động, tay hàng…