Cô ấy gạ tôi về nhà mời tôi xơi, nhỏ, vì thế chuyện tiền chữa bệnh, tôi không cần lo lắng. tôi, người với người duyên phận đều là do thiên định, đừng phí sức lực nữa, phim sex viet nam tôi
cũng không cần dụ ngọt tôi, mà nếu có tiền thì đó là tiền của tôi, hai nhà chúng ta quan hệ như này là quá tốt rồi, tôi muốn cho tôi thiếu
nợ tôi à, tôi chưa có chết được đâu, tôi nói thử xem, thời điểm này tôi ra đi thì làm sao nhắm được mắt . Ha ha tôi nội..tôi biết, tôi còn
có một tâm nguyện chưa thực hiện được, tôi có phải là muốn nhìn con của tôi sinh ra ấy…