Cô vợ dâm đãng mở khách sạn để bán dâm lấy tiền, làm gì . anh ở chỗ này uống trà, nếu câu được nhiều cá, gọi điện thoại cho tôi mang xe đến chở về. anh mua dâm cười ha hả nói khách mua dâm đương nhiên không biết những chuyện thâm cung bí sử ở nơi này, cho nên nếu đã tới đây, anh ta cũng nên nghe những lời thằng đầu lồn nói, cán bộ dưới cơ sở phần đông không có bao nhiêu văn hóa, nhưng vì đó là những người trực tiếp làm việc với thôn dân, cán bộ ở trên xuống thì buộc phải liên hệ với bọn họ. Tuy nói bọn họ không có bao nhiêu văn hóa, vlxx vẫn không thể tách rời với …