Cô vợ ngứa bím vụng trộm với tay hàng xóm, làm thành quy mô lớn, với phẩm chất tốt nhất, beeg em nó cứ phái một người ra đây theo bọn em nó học, cứ coi như là bồi dưỡng người nối nghiệp đi, như
thế nào đây được không. Ax kỳ thật nếu em nó làm chuyện khác cũng không cần phải bỏ qua cái trụ sở này đâu, cứ dựa theo phương thức hợp tác như
bây giờ là tốt rồi. Ha ha..thôi cái chuyện sau này nói sau.. nói sau đi. em nó đem anh hàng xóm đi sâu vào trong vườn Việt Quất. em nó
lựa một cây thật tười tốt mạnh khỏe, với tay hái lấy vài trái Việt Quất rồi ngồi bệt xuống đất…