Con gái dâm hứng tình khi thấy bố mẹ chịch nhau đòi được chịch cùng, tác, xxx con gái giáo lại hơi xiết dây đai nên hằn lên đường rằn dài theo dải nịt, cậu nhỏ thấy hai tay bắt run e, cậu ta nín thở sáp lại gần con gái giáo, nhón ngón tay lòn vào dây nịt để nâng bố lên, bố muốn tránh để tay không chạm vào thịt da con gái, nhưng run quá sức làm chạm va còn hơn bố dự liệu, đã vậy con gái giáo còn chọc bố thêm nữa: cháu làm gì lóng ngóng làm con gái nhột dữ vậy, bố quýu thằn lằn luôn, chống chế liên miên: tại con gái ghịt dây chặt quá, cháu phải lòn ngón tay vô mới nâng cái khóa khỏi cấn đau con gái…