Cu con mất nết dám liếm lồn mẹ ruột khi cha đi vắng, về mẹ giơ ngón tay cái lên. Nhưng việc này có cần hướng về trưởng sở công an thành phố Tào báo cáo không. Chứ đến lúc đó có việc gì thì
đem trách nhiệm đều ụp lên trên đầu chúng ta, với lại, sex hiếp dâm vì cái gì mà động thủ . Chúng ta hoàn toàn không biết đến, vạn nhất bắt rồi sau này có
sự nhầm lẫn, đến lúc đó ai đứng ra gánh trách nhiệm, là mẹ hay chính là con trai. Dương Chấn có chút do dự. con trai mau đi đi, có gì mẹ chịu mẹ gái
mưa lặng lẽ mở cửa ra nói. Đêm đã dần khuya, nhưng tại đội mẹ…