Cưỡng hiếp hai cô em ngọt nước trên xe buýt, rằng những năm qua, vlxx Lý Kế Ngũ mỗi một bước lên chức đều là do tự mình cố gắng mà có kết quả, còn vợ của ông con dâu cùng con dâu hai Điền Quế
Như thì quan hệ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đó là chuyện của đàn bà với nhau, còn ông cùng Lý Kế Ngũ đều là đàn ông, nếu như ông
mở miệng nói với ông, thì có thể ông sẽ ra mặt để giúp cho ông mặt mũi này. Nhưng nhân tình mà cứ nhờ người, thì giá trị của bản thân
mình sẽ nhẹ đi theo thời gian, với lại ông sở dĩ…