Đã có chồng con nhưng cô nàng vẫn thích ngoại tình với thầy giảo trẻ phòng Gym, xuống một chút thì thầy PT Gym sẽ chóng ráo lại, thầy PT Gym ứ ứ có vẻ không ưng vì thầy PT Gym vẫn thích được nằm trên mình em nó để bóp vần hai vú và miệng thầy PT Gym dễ ngậm bú được chặt hơn, tiếng thét của em nó làm thầy PT Gym choàng dậy hớt hải, nhà tối đen thầy PT Gym chẳng nhìn rõ vật gì, tiếng ú ớ tựa có ai bị đè từ buồng em nó giáo khiến thầy PT Gym nhoáng nhoàng lo âu, thầy PT Gym bương về phía đó, chân vấp phải lỉnh kỉnh ghế bàn đau điếng, nhưng thầy PT Gym không dám chậm lại, vừa chạy thầy PT Gym vừa la lên: em nó sao thế, đèn đóm đâu tối thui thế này, sex châu âu thầy PT Gym xộc ngay…