Đang chát sex với chồng thì anh rể phát hiện rồi đụ luôn, anh rể muốn rút chân ra, nhưng bị Em gái dâm giữ lại Nước nóng quá, nàng muốn anh rể bị bỏng chết à. Nhịn một chút, nước nóng rất tốt, có thể giải
trừ mệt mỏi, nếu nguội quá nhưng thì không còn có tác dụng. Bình thường nàng cũng rửa chân cho cha chồng sao. Một lần cũng không có. Vậy sao.
Nhưng sao nàng lại thuần thục quá vậy. Đò là trước kia nàng rửa chân cho cô ta, cậu ghen sao. Ha ha.. anh rể có nói gì đâu, thành thạo là do
tập luyện, sex hiếp dâm ghen ư. Hừ, anh rể ghen với một người chết để làm gì …