Đến chơi nhà anh đồng nghiệp làm tí bia bọt say vữa rồi đè vợ hắn ra địt, mướt. Nghe đến đây vợ của anh đồng nghiệp mới sực nhớ lại có một hôm, sex hiếp dâm lúc giặt cái quần lảnh vợ của anh đồng nghiệp thắc mắc tại sao quần vợ của anh đồng nghiệp lại dính ướt nhẹp nhiều khí vậy,
mà hình như khí tươi mới xuất ra đây thôi, vợ của anh đồng nghiệp biết chắc là không phải khí của chồng vợ của anh đồng nghiệp, bây giờ vợ của anh đồng nghiệp mới hiểu đó là khí của anh trai
vợ của anh đồng nghiệp, anh đã nhìn thấy thân thể của vợ của anh đồng nghiệp, rồi anh mơ ước mấy năm nay. rồi vợ của anh đồng nghiệp nhớ lại vợ của anh đồng nghiệp có bị mất 1 cái quần mỷ a dính đầy khí đụ, mà
vợ của anh đồng nghiệp chưa giặt sau một đêm hành lạc với chồng, mà sau này vẫn không tìm lại được, trời ơi bây giờ…