Địt gái mới lớn đầu ti nhỏ lồn bót nhiều nhớt, một nơi chưa chỉ cho anh, bất ngờ anh mới khám phá ra, sex gái xinh đó là hai bên bẹn của anh, em nó đã biết mười mươi cái chỗ tế nhị này rồi, nhưng em nó nghĩ dù sao anh là trai em nó tận tay chỉ vẽ cho anh bất tiện, tuy nhiên em nó cũng làm ra vẻ anh đúng và khen anh, em nó định bụng lâu dần sẽ trình xin thầy hiệu trưởng cho anh theo học để có dăm mớ chữ nghĩa nuôi thân lâu dài, thà không nhận bảo trợ anh thì thôi, đã cho anh về ở mà dốt thì mang tiếng chết, em nó nghĩ để sự lai vãng của anh tới lớp quen cho mọi…