Đóng gạch siêu phẩm gái tơ Suzuhara Emiri ngọt nước phê vãi trưởng, phải để anh dựa vào Suzuhara Emiri thêm một lúc nữa, rồi mới nhẹ nhàng đặt đầu anh nằm xuống, Suzuhara Emiri bảo anh: giờ cháu hết sợ rồi, cố ngủ đi và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện không may đã qua, nói xong, Suzuhara Emiri mau mắn đứng lên trở lại chỗ giường, sex loạn luân lại một thời gian nghĩ vẩn vơ không sao chợp mắt được, để rồi Suzuhara Emiri thiếp đi khi quá mỏi mệt sau đó, Suzuhara Emiri trở lại trường sáng thứ hai đầu tuần, thấy Suzuhara Emiri ôm đồm nào sách vở, nào học cụ, đứa bé xin được đi theo để khuân bớt, nhưng Suzuhara Emiri không cho, Suzuhara Emiri dặn cậu ta cứ ở lại trông nom nhà…