Đứa con gái đang dậy thì ngứa lồn gạ địt cha đẻ sẽ chiều. con gái xin phép vợ cha đẻ đi rồi đêm nay cha đẻ lại ở bên con gái. Không được. Hôm nay không được. Hôm nay cha đẻ phải ở bên vợ cha đẻ. cha đẻ cũng phải quan tâm và yêu con gái mình chứ. Cứ bỏ bê như vậy con gái tủi thân lắm đấy. con gái nói câu đó trong khi con gái đang đứng bên cạnh nên cha đẻ quay sang lùa tay vào bóp mông như kiểu nịnh con gái. cha đẻ nói với con gái con gái tâm lí quá con gái nhỉ.. Hình như cha hết thèm khát con gái rồi thì phải.. Làm gì có chuyện đấy. con gái …