Đường tăng ngán đi tây chúc trốn mấy đồ đệ đi lầu xanh, trương ngày hôm qua, tên là Kim Sai Túy, nếm thử món ăn ở đây do đầu bếp Thái Lan đứng nấu đấy. Mời đầu bếp Thái Lan về nấu đồ ăn. Đường Tăng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, bụt nhà không thiêng mà. Đường Tăng không nói gì, beeg chỉ nghĩ thầm, Đường Tăng này đầu bị lừa đá hay sao, đồ ăn của Thái Lan còn mướn đầu bếp người ngoại quốc về làm Nhưng nhiều khi ăn cơm cũng không phải nhất định là đồ ăn ngon, mà chủ yếu là phô trương, giống bây giờ, bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt xoay tròn, hai hàng mỹ nữ đang …