Em bồ cũ xinh đẹp của tôi bây giờ lại là vợ của thằng anh trai, thấy khó chợp mắt đi được, nàng nằm lắng nghe xem thằng nhỏ thế nào, rồi chỉ thấy tiếng tôi trở mình xoành xoạch, rột rẹt như chuột chạy, thỉnh thoảng nàng còn nghe tôi thở dài thườn thượt, giữa đêm khuya càng ảo não, cái thằng trăn trở làm nàng cũng thao láo mở mắt lây, đã thế, jav tôi lại cầm canh hỏi nhóng nàng: nàng ngủ chưa nàng làm cho nàng càng sốt ruột, nàng vốn đã đánh mất sự hồn nhiên, nay lại lần xần với lời èo ẹo của tôi, thiệt muốn tức bể bụng, điều gì nàng vừa thấy, biết chiều này càng làm nàng điếng tê và nhìn ra một sự…