Em chồng hỗ trợ anh trai địt chị dâu để nhanh có em bé, cave rất rõ ràng là tình nhân của anh, nhưng trong lúc này anh đang nghĩ đến, từ đêm nay sẽ đem em cave này đưa ra ngoài, xnxx anh từng có rất
nhiều nữ nhân, cũng đã đưa ra ngoài rất nhiều nữ nhân, anh có một nguyên tắc làm người, nếu nữ nhân của anh đã đưa ra ngoài, thì tuyệt đối sẽ
không bao giờ quan hệ thân xác lại nữa, làm như vậy để chẳng những sẽ không chọc giận người tiếp nhận nữ nhân của anh, mà một khi người khác
đã dùng qua nữ nhân của anh, anh cũng sẽ không bao giờ muốn dùng lại. Chỉ duy nhất là em cave…