Em hầu gái đáng yêu thầm yêu chú chủ nhà địt khỏe sẽ chiều. nữ hầu gái xin phép vợ chú chủ nhà đi rồi đêm nay chú chủ nhà lại ở bên nữ hầu gái. Không được. Hôm nay không được. Hôm nay chú chủ nhà phải ở bên vợ chú chủ nhà. chú chủ nhà cũng phải quan tâm và yêu nữ hầu gái mình chứ. Cứ bỏ bê như vậy nữ hầu gái tủi thân lắm đấy. nữ hầu gái nói câu đó trong khi nữ hầu gái đang đứng bên cạnh nên chú chủ nhà quay sang lùa tay vào bóp mông như kiểu nịnh nữ hầu gái. chú chủ nhà nói với nữ hầu gái nữ hầu gái tâm lí quá nữ hầu gái nhỉ.. Hình như chồng hết thèm khát nữ hầu gái rồi thì phải.. Làm gì có chuyện đấy. nữ hầu gái …