Em thư ký tận tình cho sếp chịch rồi lần lượt các anh đồng nghiệp, nhắn Lăng Sam gởi tới, nhưng lúc này sếp còn tựa sát trong ngực của em thư ký, sếp thật sự là có hối hận, tại sao mình hội lại trêu
chọc nhiều người phụ nữ như vậy, đồng thời sếp cũng phát hiện, từ cổ tới kim, sex hàn quốc nếu một người nam nhân có nhiều nữ nhân, người nam nhân này
nhất định không trường thọ, bởi vì chỉ chuyện an bài sắp xếp như thế nào cho tốt đẹp với những nữ nhân này, cũng đã là một chuyện kiểm tra
tay nghề căng thẳng đến mức độ như thế nào. Ai nhắn tin vậy à. em thư ký mặc quần áo…