Gái lồn xinh đưa trai về phòng tắm chung rồi làm tình sung sướng, bịn rịn mà cương quyết doãi ra thì sợ anh giận đang đêm khuya trốn bỏ đi, em nó tìm kế hoãn binh bằng cách âu yếm cầm lấy hai tay cậu nhỏ, người bước lui, kẻ bước tới, sex hàn quốc đi lại chỗ anh nằm, em nó èo ẹo nói với anh: anh nghe em nó ngủ ngoan, việc yêu đương phải đâu nói cái roẹt là hết, cứ từ từ rồi em nó anh mình liệu liệu, anh đã thằng được gần 50% lợi thế, nên cũng không dám đòi hỏi hơn, anh ôn tồn leo lên giường nằm, tính giở kế sách khác, em nó thấy anh chịu lên giường thì cũng trở về chỗ của em nó, khốn nỗi…