Gái teen vú đẹp đi massage được chịch đỏ lồn, xe của anh thợ sửa ống nước cầu cứu. Dì ơi.. con cũng không biết, con cùng với thằng cu to chạy xe đến nơi đây để vẽ tranh, nhìn xem nơi này phong cảnh cũng đẹp, nhưng lúc chúng cháu đang vẽ đang thì trong lúc đó, liền xông tới những tên bại hoại này, đem cháu cùng thằng cu to bắt lại, sau đó cháu giả vờ đi chậm lại liền chạy, lúc chạy đến trên đường lớn thì gặp một người thanh niên đã cứu cháu, sau đó cháu liền báo cảnh sát, về sau, vlxx cũng là người kia cũng đem thằng cu to cứu ra, còn những chuyện khác thì cháu cũng không biết …