Góa phụ khát dục và anh chàng hàng xóm số đỏ, gọi đầu tư cho khu phố đèn đỏ, còn được hay không được, thì còn phải dữa vào vận khí nữa. Thật ra theo tôi thấy cậu cũng không nhất định là
phải đi tham dự cuộc hiệp đàm này, vì trong hội trường chắc đều là lãnh đạo cấp thành phố trở lên, đến lúc đó các cậu cũng không có chen lời
vào được, chi bằng chờ ở bên ngoài hội trường mà chờ có cơ hội tiếp xúc, ví dụ như tìm hiểu xem các nhà đầu tư Hong Kong ngủ lại ở khách sạn
nào . Đến đó tiếp cận có lẽ thích hợp hơn, sex hàn quốc với lại cũng sẽ không để cho người…