Lạc vào tiệm hớt tóc sung sướng gái xinh vú cực đẹp, những việc không đáng nhìn, chớ ghim anh khách cắt tóc trong đầu mà có tội, coi như một sự tình cờ và quên ngay đi, cho cuộc sống thoải mái, sau này lớn có vợ có con thì điều gì chẳng có, phim xxx cậu bé dạ vâng chứ làm sao mà anh khách cắt tóc quên cho nổi, chưa nhìn thấy gì mà anh khách cắt tóc đã chết lên chết xuống hóa là đã biết, đã thấy được rồi, để em nhân viên tiệm cắt tóc yên tâm, anh khách cắt tóc hì hụi ăn cho xong và đứng lên, em nhân viên tiệm cắt tóc biết thằng anh thủyg mang song cũng mặc cho anh khách cắt tóc lánh đi, vì sự nán lại của anh khách cắt tóc nơi bàn cũng không làm em nhân viên tiệm cắt tóc thoải mái gì, em nhân viên tiệm cắt tóc biết mười mươi đầu…