Lén lút đụ người yêu anh trai khi nó đang ngủ say, nếu mọi người tới đó hỏi thì ai cũng đều biết tôi, phim sex hay đừng nói hiện tại tôi là quản lý, giúp cho mọi người tìm cách kiếm tiền, đó là
nhiệm vụ công tác cũa tôi, dù sau này tôi không còn làm quản lý nữa, bất luận tôi đi tới chỗ nào, chỉ cần thôn chúng ta cần tôi hỗ
trợ, tôi sẽ là vì việc nghĩa chẳng từ, huống chi tôi đã ăn cơm của dân phố đĩ nhiều lần như vậy, lão trưởng phòng mỗi lần tôi đến đều tự mình
đến sông Hoàng Thủy câu cá cho tôi, nghĩa cử này làm tôi rất cảm động, cho nên có thể nói, hiện…