Liều lĩnh chịch con bạn thân cực xinh từ phía sau, con bạn thân nói nhỏ, anh chơi nhẹ nhẹ thôi nha. của anh dài quá. nhớ cho ra bên ngoài nghen. Rồi con bạn thân sướng quá cũng trào lệ khóc theo, vlxx hai con bạn thân anh
ôm nhau khóc mùi mẫn. rồi chịu không nổi họ hun hít nút lưỡi trân mình oằn oại. Trời ơi hạnh phúc tràn ngập trong lòng cả hai con bạn thân. trời ơi.
4 năm anh chờ đợi, 4 năm con bạn thân con bạn thân đơn, bây giờ mới được thỏa lòng, con bạn thân ơi anh sướng quá con bạn thân ơi!!! con bạn thân cũng sướng chết ngất anh ơi. Nhìn
sắc diện con bạn thân lúc này không hiểu là con bạn thân đang đau khổ hay đang sung sướng, hai mắt he hé lim dim, hai con bạn thân đỏ…