Mây mưa cả vuổi tối với em thư ký xinh đẹp, chủ nhiệm, tối nay có rãnh không. Tôi mời khách, xnxx cùng mọi người làm quen một chút. Khục, Đinh chủ nhiệm, tôi cùng mấy đồng sự khác đã thương lượng xong, đêm nay là mời cậu, khách từ phương xa đến dùng cơm, nhân viên công tác ở phòng thanh tra giáo dục không nhiều lắm, nhưng cũng đều hiếu khách, cho nên đêm nay chúng tôi xin mời. em thư ký nụ cười có chút nịnh nọt, nhưng có mấy ai mà không thích như vậy. Vậy thì được rồi, hôm nào khác tôi xin mời lại mọi người a. anh giám đốc cũng không sĩ diện hão, tuy anh ta cũng biết, chính mình ở …