Mây mưa với đứa cháu gái đang tuổi học sinh, cửa ra vào cũng sẽ không cho cháu gái bước vào, chú sau này tái nhậm chức, đó là điều tất nhiên, cháu gái không thể nào ngăn cản được đấy. chú chờ
một chút đi, hiện tại bên kia chưa nghe máy được, đoán chừng là chắc còn đang làm thêm giờ hoặc có thể là đang họp À.. lần này đến tỉnh
thành, chỉ có một mình chú hay là còn có người khác nữa. À..còn có thêm mấy người nữa, thật ra là cháu gái đưa một người thân thích đến nằm viện, sex hàn quốc
do cơ duyên xảo hợp mới biết được có cái hiệp đàm này, cho nên sẵn dịp quảng bá kêu…