Mẹ của cậu ngon đòn kiểu này thì sao mà tao chịu được, là người đáng tin cậy, trên cơ bản đều cho bạn của con trai biết rõ ràng, vlxx mà đây cũng là điều mà chủ tịch bạn của con trai cần nhất, nó có thể giúp cho bạn của con trai có cách ly gián phân hoá đối phương, ai cần phải đả kích, ai cần phải tạm dùng, phân rõ địch ta, đây là điều kiện tiên quyết đấu tranh giành lấy quyền hành chính trị, bằng không thì sau này sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả mà còn ngược lại còn lãnh hậu quá sát thương ngày nào cũng chẳng biết. Lãnh đạo, hôm nay chúng ta đi gặp người không. mẹ của bạn đem một ly cà …