Nàng thật gợi dục trong bộ đồ học sinh, khi xảy ra sơ suất gì, thì nữ cảnh sát bé yêu là tấm bia tuyệt đối tốt nhất. Thủ trưởng, vì sao lại rút về, không âm thầm tra xét nữa vậy. bé
dâu đứng ở trước mặt anh hỏi, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên bé tiếp xúc nên rất là kích thích hưng phấn, phim sec tuy không có có tiến triển gì mới,
nhưng lúc này bé vẫn chưa thỏa mãn, bỗng dưng anh ra lệnh bọn họ rút về làm cho bé không hiểu thắc mắc. Đã theo dõi nhiều ngày như vậy mà
không có tiến triển gì cả, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp khác, cách này…