Nện nhỏ bạn thân baby xinh xắn dáng thon bướm hồng thơm, anh ta thu dọn đống giấy tờ rồi chào mọi người về trước. Khi đi qua phòng mấy em nó già hóng hớt, beeg anh bị mấy em nó trêu đứa bạn thân đi vắng cái chắc anh anh về tranh thủ đi ăn tối bên ngoài đây. Khổ thân lâu ngày bị đứa bạn thân ra đây làm quản chặt quá mà. Các chị chỉ được cái nói chuẩn.. anh mỉm cười rồi phi ngay ra ngoài. Các em nó ấy có biết đâu rằng anh về nhà là để ăn tối với chính mẹ đứa bạn thân của anh ta chứ cần gì phải đi đâu ra ngoài. Về …