Phang nhập cô nàng y tá dễ thương lồn vú đẹp mê hồn, có bệnh, nhưng là mèo mù gặp cá rán, có chuyện như vậy xảy ra, sau này con đường mình đi cũng sẽ đỡ hơn. anh anh đã tìm cách
để cho anh làm quản lý khu phố điếm, xem điệu bộ là muốn đem khu phố điếm vững vàng khống chế ở trong tay mình, phim sec như vậy anh ở khu
phố điếm làm hết thảy mọi chuyện chẳng khác gì là làm giúp cho anh, mặc dù không biết anh bổn sự như thế nào, cũng chưa biết anh đối
với sự phát triển kinh tế của trấn sẽ có hành động gì, nhưng trước…