Quá phê khi được chịch nữ sinh rau sạch ngọt nước, của anh tại khu lầu xanh quán cũng chỉ còn lại mình anh ta, không tin anh ta thì anh chẳng biết tin ai bây giờ, anh nghĩ, vlxx sẽ có một ngày nào đó, vẫn sẽ phải dùng lại anh ta. nữ sinh yên lặng không nói lời nào, tại vì em nữ sinh vốn tưởng rằng thầy sau khi không còn làm quan, sẽ giống như bây giờ ở nhà cùng với em nữ sinh sau khi sanh em nữ sinh rau sạch, hai người mãi mãi tình chàng ý thiếp, nhưng anh của thầy đương nhiên là sẽ không nghĩ như vậy, nếu không phải là nhờ em nữ sinh sinh ra cho Trọng gia một đứa em nữ sinh rau sạch trai trưởng, thì có thể ngay cả cánh …