Sau giờ tan ca dâm nữ Tomomi Motozawa lồn tơ lại đi kiếm thêm thu nhập, đến ngày hôm sau mới có thể đến được tỉnh thành, nhưng nhờ có xe của bên ủy ban trấn, vlxx trong đêm hơn nữa đêm là có thể đến được tỉnh rồi.
Vương Hải Đào cũng chưa từng đến tỉnh, y đoán chừng anh khách làng chơi tại tỉnh cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên đối với sự quen thuộc tại
tỉnh thành, chỉ sợ y cùng anh khách làng chơi còn kém hơn những sinh viên mới tốt nghiệp này này. Lãnh đạo cứ yên tâm đi, đến tỉnh thành chúng anh khách làng chơi
cam đoan sẽ không lạc đường đâu, đường xá anh khách làng chơi rất quen thuộc, chỉ cần nói muốn đến đâu, chúng anh khách làng chơi sẽ dẫn…