An Sasakura

HD Dù rất yêu chồng nhưng chỉ có bố chồng mới làm lồn tôi ướt

Dù rất yêu chồng nhưng chỉ có bố chồng mới làm lồn tôi ướt

Dù rất yêu chồng nhưng chỉ có bố chồng mới làm lồn tôi ướt, phải làm sao đây, thôi thì đành, nàng dâu ngồi hẳn lên, nói như dỗi, này thì bố chồng bóp cho nàng dâu, nhưng nàng dâu chỉ mỏi ở hai bả vai thôi, bố chồng giúp nốt rồi đi nghỉ, bố chồng không dám đòi hỏi xa nữa, nhận lời liền, bố chồng nghĩ là phải từng bước âm thầm gây sự tin cậy nơi nàng dâu, chứ tham lam đòi mọi việc ngay thì khó thành tựu, bố chồng xin phép nàng dâu rồi leo lên giường nàng dâu, sex hiếp dâm lòn ra phía sau lưng, hai tay bố chồng đặt lên bả vai và dè dặt xoa xoa bóp bóp, chiếc áo lọp xọp lùng bùng, nhích lên nhích xuống, bố chồng làm trật qua trật lại, có...