Suzu Ichinose

HD Đứa con gái riêng dễ thương dùng cái lồn múp để mát xa cho cha dượng

Đứa con gái riêng dễ thương dùng cái lồn múp để mát xa cho cha dượng

Đứa con gái riêng dễ thương dùng cái lồn múp để mát xa cho cha dượng, nói với dượng: thôi được rồi để con gái liệu, sex gái xinh bữa nay dượng cứ theo giúp con gái, trưa về ăn với con gái, rồi thư thả con gái sẽ tính, dượng chưa tin ở cái tai của dượng, cho nên dượng chăm bẵm nhìn con gái, một cái nhìn van lơn tha thiết, cặp mắt dượng còn loang loáng ngấn nước, nên dượng ngước lên phía con gái như để ướm xem con gái có thay đổi ý nữa chăng, tới khi thấy con gái tìm nắm lấy bàn tay dượng kéo đi, dượng mới cảm được việc con gái chấp nhận là thực, dượng tung tăng bước đi bên con gái đến chợ và ôm giúp các món con gái mua về tận nhà...