Sung sướng với bé nữ sinh tuổi mới lớn hàng họ cực khít, làn tịch dịch đã trở nên lỏng hớn xiết chảy vào sơn động, vọt vào chỗ sâu nhất trong u cốc, nóng bỏng như sấm mở ngọc môn quan, cổ miệng tử
cung của nữ sinh cũng như là vắt nặn lấy những giọt âm tinh chưa kịp hồi phục tươm rỉ trào ra.. Trong miệng nữ sinh phát ra tiếng rên rỉ
sảng khoái, cuối cùng nữ sinh cũng cảm nhận được cây con cặc của anh ở trong cái lồn nữ sinh đã xịt ra từng làn tinh lỏng rót vào làm
phình nước lên bên trong cái lồn, Lại lần nữa kích tình qua đi, nữ sinh không còn có chút khí lực, sex nhật bản duy…