Tên hàng xóm dê già cởi đồ tôi ra rồi địt liên tục, lại muốn hàng xóm mở miệng đi xin xỏ người ta, cái miệng này thật là khó khăn để mở lời, tôi có biết không. Trong quan trường món nợ nhân tình là
khó trả nhất, huống hồ là đối phương đang nhét người của họ vào, tự dưng mình xen vào, điều này khiến cho người ta như là cảm thấy bị trộn
lẫn cát, nếu tôi muốn hàng xóm của tôi điều động hướng về địa phương khác, hàng xóm không phản đối, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác cứ muốn vào
làm ở ủy ban huyện huyện, sex vietsub với lại chỉ là một chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cũng đâu phải là…