Thầy giáo buồi to xoạc em sinh viên bướm hồng trong phòng học, em sinh viên đâu, sex nhật bản có khi ông phải rủ thêm 1-2 người nữa tiếp sức cũng được. vợ tôi cũng thích được làm tình cùng lúc với 2-3 cái buồi lắm. em sinh viên đọc mà chóng hết mặt khi thấy thầy giáo nói hết ra cái chuyện tế nhị của vợ chồng em nó cho người ngoài biết. em sinh viên bây giờ mới rõ mọi chuyện là thầy giáo với thầy đã bàn kế hoạch để thầy giáo được chén em sinh viên và thầy chén mình. Thấy bàn tay của thầy đang đặt lên đùi mình xoa xoa, em sinh viên nhìn thầy nửa muốn từ chối, nửa …