Thầy giáo cu to may mắn được chịch hai nữ sinh mông đẹp, biến tướng không phải là như thời đại của bọn họ đi học. Các vị lãnh đạo, sex hiếp dâm đây chính là những vấn đề rỏ ràng nhất mà văn phòng thanh tra giáo dục trong thời gian vừa qua phát hiện, xin mời các vị lãnh đạo phê bình hướng dẫn, cho ý kiến. thầy giáo cúi đầu chào rồi đứng im ở một chỗ, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn qua nữ sinh. nữ sinh biết thầy giáo rất giảo hoạt, nữ sinh cũng một mực đề phòng anh ta, không có nghĩ tới thằng này lại có thể được việc như vậy, vốn nữ sinh muốn mượn cơ hội này nắn gân anh ta một …