Tiểu tam xinh đẹp mất dậy đến nhà ngửa lồn cho chồng người ta đụ, anh, phim sec thiết nghĩ với tầm nhìn và cách làm việc nhạy bén của ông Bùi Thanh Hải, công ty Hải anh sẽ còn phát triển rực rỡ và là đối tác đáng tin
cậy để chúng ta cộng tác. Nhân dịp này anh tuyên bố trước toàn thể mọi người, anh quyết định ký hợp đồng phân phối, từ hôm nay sẽ làm tổng
đại lý cho Hải anh. Ngay bây giờ mời anh cùng lên sân khấu với anh anh đờ đẫn trong từng bước chân, ông không dám tin chuyện này lại đến một
cách bất ngờ không có trong quy luật làm việc của phố đèn đỏ. Đã bao năm nay ông ra sức lấy…