Về ngoại chơi giữa đêm bà chị bị thằng em tốc váy bú lồn, cho thằng em cơ hội, sex hàn quốc nhưng thằng em không có chịu nắm giữ, vậy thì đừng có trách tôi. Tôi không có vấn đề gì cả, chuyện nào tôi làm tôi sẽ thừa nhận,
nhưng nếu tôi không có làm qua, đừng có ai nghĩ tới đổ chuyện lên trên đầu tôi, nếu cứ như vậy, chỉ cần tôi đi ra ngoài, tôi sẽ báo cáo lên
đến Kỹ viện, tôi nhất định phải kiện đến cùng. thằng em không chút nào e sợ nói ra, thằng em đã nhận định ủy ban kỷ luật thanh tra kể cả thằng em đều
là không có chứng cớ gì đấy, trừ phi bọn họ tìm được người mua quà tặng thu…